Slovensko / English

   

 

 

         
       
 
  Dejavnosti
     
 

KANALIZACIJSKI SISTEMI

 

KANALIZACIJSKI SISTEMI - AVSTRIJA

 

Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine:

 

Projekt

Opis

AEK študija Frutten Giesselsdorf

kanalizacija in čistilne naprave

AEK študija Petersdorf II

kanalizacija in čistilne naprave

AEK študija Eichfeld

kanalizacija in čistilne naprave

AEK študija Murfeld

kanalizacija in čistilne naprave

AEK študija Wies

kanalizacija in čistilne naprave

AEK študija Weiz

razširitev, prilagoditev, sanacija

 

Projektna dokumentacija, razpis, nadzor gradnje za občine:

 

Projekt

Opis

Eichfeld

(Hainsdorf, Oberraktisch, Eichfeld)

Murfeld

 

(Weitersfeld, Lichendorf, Oberschwarza,

Unetrschwarza, Seibersdorf)

Frutten Giessseldorf

(Ortdurchfahr, Giessseldorf)

Aflenz Kurort

razširitev kanalizacije

Weinitzen

(Nadisch, Bleihutten)

Weiz

(Weiz-West)

Hartberg

(Eggersdorf-Autobahngendarmerie)

Petersdorf II

 

Wies

 

Mautern

 

 

Ekonomska raziskava odpadnih vod po naročilu Deželne Vlade Štajerske, Oddelek III A:

 

Projekt

Zgornja dolina reke Sulm, področje Weis

Zaledje Thorlbach v področju Aflenz-Thorl

Uporaba mulja za čistilno napravo Wies

 

   

KANALIZACIJSKI SISTEMI - SLOVENIJA

 

Projekt

Velikost

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda za naselje Razvanje pri Mariboru (IP, PGD, PZI)

11.600 m, 343 HP

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Razvanje - Zgornji del

(IP, PGD, PZI)

2.600 m, 49 HP

Kanalizacija Koseze (IP)

1.800 m, 50 HP

Kanalizacija in ČN Kočevska Reka

(idejni koncept, IP)

2.800 m, 56 HP

298 E

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Vodice

(idejni koncept)

40.000 m, 1.000 HP

4.000 E

Kanalizacija in ČN za območje počitniških hiš Nune v občini Zreče

(idejni koncept, IP, PGD, PZI)

1.370 m, 53 HP

228 E

Kanalizacijski sistem Jesenice

(idejna zasnova)

36.000 m, 4.000 HP

30.000 E

ZBDV in merska mesta na ČN Jesenice (PGD, PZI)

30.000 E

Kanalizacija in ČN Ribnica na Pohorju (idejna zasnova)

3.500 m

500 E

Priključevanje kanalizacije na CČN Kasaze (študija)

60.000 E

Fekalna kanalizacija in ČN za KS Stranice

(idejna zasnova, PGD, PZI)

17.000 m

1.270 E, 48 E, 32 E, 24 E

Vodovodna, kanalizacijska in cestna infrastruktura v Občini Dobrna (idejna zasnova, PGD, PZI)

1.400 m, 30 HP

 

Idejna zasnova kanalizacijskega sistema in ČN Mestinje

Občina Šmarje pri Jelšah (IDZ)

5.500 m, 300 HP

2.000 E

Kanalizacija Aero Šempeter

(IDZ, PGD, PZI)

500 m, 10 HP

Kanalizacijski sistem in CČN Zreče

Občina Zreče (IDZ)

18.000 m, 1000 HP

10.000PE

Povezovalni tlačni kanal Bočna - ČN Gornji Grad

Občina Gornji Grad (IDZ, PGD, PZI)

3.300 m, 2 ČRP

Fekalna kanalizacija Bočna

Občina Gornji Grad (IDZ, PGD, PZI)

2.500 m, 120 HP

Kanalizacija Spodnja Ložnica

JKP Žalec (IDZ, PGD, PZI)

2.000 m, 30HP, 2 ČRP

Odvod odpadnih voda v naselju Ljubečna - Cesta v Celje

VO-KA Celje (PGD, PZI)

550 m, 10 HP

Kanalizacija ob Hmeljarski cesti Občina Prebold (IDZ)

500m, 15 HP

Priključevanje kanalizacijskega sistema Vodice na kanalizacijski sistem Komenda Občina Vodice, (IDZ)

40.000m, 5 ČRP

Tlačni kanal in črpališča, Skladiščni objekt Hofer v Prevojah

(PGD, PZI, PID)

600m, 2 ČRP

Kanalizacija Šentvid, Prevoje, Vrba

Občina Lukovica (IDZ, PGD, PZI)

7.200 m, 217 HP, 3 ČRP

Odvajanje in čiščenje v SV območju MO Maribor (Malečnik-Rupreče)

Mestna Občina Maribor (IDZ)

40.000 m, 3 ČRP

2.400 PE

Obnova vodovoda in kanalizacije po Černetovi ulici,

VO-KA LJUBLJANA, (PGD, PZI)

vodovod 300 m

kanalizacija 850 m

Obnova vodovoda med Gabrščkovo in Jamnikarjevo ulico in odprava točkovnih napak na kanalizaciji, VO-KA LJUBLJANA, (PGD, PZI)

vodovod 2.200 m

kanalizacija 50 m

Rekonstrukcija zbiralnika B2 in razbremenitev kanalizacijskega sistema s padavinskimi vodami na odseku med Grubarjevim prekopom in Galjevico, VO-KA LJUBLJANA, (PGD, PZI)

kanalizacija 1.700 m

 

 

 

Navedene reference obsegajo izdelavo projektne dokumentacije gradbeno, strojno, elektro in MRO, razpis, projektantski nadzor, nadzor gradnje, izvedeniška mnenja. Celotne storitve ali posamezne faze. Navedena so tudi dela v teku.

 

 

Na vrh strani Na vrh strani

 

 

Haslauer d.o.o., Zabukovica 87, 3302 Griže, Slovenija

Tel: +386 3 714 60 24

E-mail: haslauer@siol.net

 
   

Home O podjetju Dejavnosti Reference Galerija Komunalne ČN Tehnološke ČN Kanalizacija Izjava o zasebnosti