Slovensko / English

   

 

 

         
       
 
  Dejavnosti
     
 

ČISTILNE NAPRAVE - TEHNOLOŠKE

 

ČISTILNE NAPRAVE - TEHNOLOŠKE - AVSTRIJA

 

Vrsta industrije

Projekt

Velikost

Mesno predelovalna

ČN Fleischwerke Schirnhofer ( Kaindorf)

3.000 E

Tekstilna

ČN Leichtfried Mobersdorf, Lodenfabrik

800 E

Kemijska

ČN Lactprot, Hartberg, Chemikalientrocknung

 

Tekstilna

ČN Durmont, Hartberg, Teppichboden

9.000 E

Diskoteka

ČN Schloss Ehrnau, Mautern, Grossdiskothek

200 E

Živilska

ČN Hernach, Jagerberg, Krenverarbeitung

 

Elektro

ČN Isovolta, Werndorf, Isolierstofferzeugung

9.000 E

Sitotisk

ČN Dunkler, Hart b. Graz, Siebdruck

 

Tekstilna

ČN Kufner, Weissenbach, Textillwerke

4.000 E

Klavnica

ČN Kohrer, Ragnitz, Schlachthof

800 E

Mesno predelovalna

ČN Kern, Graz, Fleischwerke

2.000 E

Odpadki

ČN Edellhoff, Werndorf, Abfallentsorgung

 

Deponija

ČN Mulldeponie Halbenrain, Sickerwasserentsorgung

 

Mlekarna

ČN Sudwest-Milch, Mureck, Molkerei

3.000 E

Mlekarna

ČN Molkerei Feldbach

4.000 E

Kompostiranje

Kompostieranlage Zeltweg

 

Živilska

ČN Sicheldorfer, Radkersburg

 

Živilska

ČN Schaffler, Hartberg, Getrankeerzeugung

300 E

Kovinsko predelovalna

ČN Schmidt Norm, Leitring, Fenstererzeugung

 

Usnjarska

ČN Schmidt Leibnitz, Ledererzeugung

5.000 E

Avtopralnica

ČN Tesch, Mureck, Fahrzeugreinigung

 

Papirniška

ČN Norske Skog, Bruc a.d. Mur

110.000 E

 

 

ČISTILNE NAPRAVE - TEHNOLOŠKE - SLOVENIJA

 

Vrsta industrije

Projekt

Velikost

Mlekarna

Mlekarna Arja vas (študija čiščenja odpadnih voda za CČN Kasaze)

20.000 E

Kemijska

ČN Cinkarna Celje-TiO2, posodobitev nevtralizacije (PGD, PZI, PID)

 

Kemijska

ČN Cinkarna Celje-TiO2, nevtralizacija elektro prostor (PGD, PZI)

 

Kemijska

ČN Cinkarna Celje-TiO2, nevtralizacija Lovilni plato (PGD, PZI)

 

Živilska

ČN Vital d.d., mehansko čiščenje in nevtralizacija (IP, PZI)

 

Papirnica

ČN PALOMA Sladki vrh (PZI, PID)

50.000 E

Kemijska

ČN Cinkarna Celje-TiO2, linija II. stopnje nevtralizacije (PGD, PZI, PID)

 

Papirnica

ČN PALOMA Sladki vrh, uporaba prečiščena vode (PZI)

 

Živilska

ČN Jeruzalem Ormož VVS, nevtralizacija odpadne vode fermentacijske hale (PGD)

 

Kemijska

ČN Galvanizacija, Jan Trstenjak (PGD)

 

Živilska

ČN obrata predelave vrtnin Podvinci (idejna zasnova)

 

Papirnica

ČN VEVČE (PGD, PZI) (obremenitev: primarni usedalniki 76.000 E, biološka stopnja 32.000 E)

76.000 E

 

Kemijska

ČN Cinkarna Celje-TiO2, vzdrževalna dela na objektu in procesni opremi nevtralizacije za tehnološki postopek prve in druge stopnje nevtralizacije B linija (PID)

 

Kemijska

ČN Cinkarna Celje-TiO2, posodobitev nevtralizacije II. Stopnja linija A (PZI, PID)

 

Papirnica

ČN CERŠAK PALOMA-HORGEN (IDP, PGD)

60.000 E

Klavnica

ČN IHAN - KLAVNICA ŠENTJUR, posodobitev flotacije in izgradnja zadrževalnega bazena (IDZ, PGD, PZI, PID)

10.000 E

Klavnica

ČN IHAN - KLAVNICA ŠENTJUR, biološka čistilna naprava (IDZ)

2.500 E

 

 

TEHNOLOŠKI PROJEKTI - OSTALI - SLOVENIJA

 

Vrsta industrije

Projekt

Kemijska

CINKARNA CELJE - Proizvodnja CEGIPSA (PGD, PZI)

Kemijska

CINKARNA CELJE - Tlačni cevovod sadre do odlagališča (PGD, PZI)

Kemijska

CINKARNA CELJE - Odlagališče sadre - črpalni sistem stare sadre (PGD)

Sežig odpadkov

TOPLARNA CELJE CERO II - Strojne inštalacije ogrevanje, prezračevanje, vodovod, kanalizacija, plin (PZI, PID)

 

 

Navedene reference obsegajo izdelavo projektne dokumentacije gradbeno, strojno, elektro in MRO, razpis, projektantski nadzor, nadzor gradnje, izvedeniška mnenja. Celotne storitve ali posamezne faze. Navedena so tudi dela v teku.

 

 

Na vrh strani Na vrh strani

 

 

     
 

Haslauer d.o.o., Zabukovica 87, 3302 Griže, Slovenija

Tel: +386 3 714 60 24

E-mail: haslauer@siol.net

 
     

 
Home O podjetju Dejavnosti Reference Galerija Komunalne ČN Tehnološke ČN Kanalizacija Izjava o zasebnosti