Slovensko / English

   

 

 

         
       
 
  Dejavnosti
       
 

TEHNOLOŠKI SKLOPI

   

01 Črpališča

02 Grablje, sita

03 Fekalne postaje

04 Peskolovi, maščobniki

05 Flotacije

06 Primarni usedalniki

07 Biološke stopnje

08 Puhalne postaje

09 Sekundarni usedalniki

10 Merilci pretoka

11 Male čistilne naprave

12 Rastlinske čistilne naprave

 

 

20 Dehidracije blata

21 Kemijska sredstva

22 Diesel agregati

23 Linije bioplina

24 Hidroforske postaje

25 Reakcijske posode

 

 

30 Betonske konstrukcije

31 Jeklene konstrukcije

 

       
 

 

01 Črpališča

Na vrh strani Na vrh strani

 

02 Grablje, sita

Na vrh strani Na vrh strani

 

03 Fekalne postaje

Na vrh strani Na vrh strani

 

04 Peskolovi, maščobniki

Na vrh strani Na vrh strani

 

05 Flotacije
Na vrh strani Na vrh strani
06 Primarni usedalniki
Na vrh strani Na vrh strani
07 Biološke stopnje
Na vrh strani Na vrh strani
08 Puhalne postaje
Na vrh strani Na vrh strani
09 Sekundarni usedalniki
Na vrh strani Na vrh strani
10 Merilci pretoka
Na vrh strani Na vrh strani
11 Male čistilne naprave
Na vrh strani Na vrh strani
12 Rastlinske čistilne naprave
Na vrh strani Na vrh strani
20 Dehidracije blata
Na vrh strani Na vrh strani
21 Kemijska sredstva
Na vrh strani Na vrh strani
22 Diesel agregati
Na vrh strani Na vrh strani
23 Linije bioplina
Na vrh strani Na vrh strani
24 Hidroforske postaje
Na vrh strani Na vrh strani
25 Reakcijske posode
Na vrh strani Na vrh strani
30 Betonske konstrukcije
Na vrh strani Na vrh strani
31 Jeklene konstrukcije
Na vrh strani Na vrh strani

Haslauer d.o.o., Zabukovica 87, 3302 Griže, Slovenija

Tel: +386 3 714 60 24

E-mail: haslauer@siol.net

 

Home O podjetju Dejavnosti Reference Galerija Komunalne ČN Tehnološke ČN Tehnološki sklopi Izjava o zasebnosti