Slovensko / English

   

 

 

Splošno

         
       
 
  Dejavnosti
           

SPLOŠNO

Podjetje za projektiranje in inženiring naprav za pripravo pitne in čiščenje odpadne vode. Naročnikom nudimo celotne storitve od svetovanja in idejne zasnove, projektne dokumentacije, pridobivanja soglasij, inženiringa, izgradnje, do poskusnega obratovanja in uporabnega dovoljenja; ali samo posamezno storitev.

 

Področje komunala:

- kanalizacijski sistemi

- komunalne čistilne naprave

- priprava pitne vode

- vodovodna omrežja

Področje industrija:

- tehnološke čistilne naprave

- priprava tehnološke vode

- tehnološka oprema

Področje odpadki:

- pridobivanje bioplina iz odpadnih muljev čistilnih naprav

- pridobivanje bioplina iz kmetijskih odpadkov

- pridobivanje bioplina iz odpadkov živilsko prehrambene industrije

- naprave za sežig odpadkov

Področje raziskave in razvoj:

- laboratorijske analize in mnenja o delovanju čistilnih naprav

- raziskave in pilotni preizkusi novih tehnologij čiščenja odpadnih voda

Storitve za navedena področja:

- izdelava študij, zasnov

- izdelava projektne dokumentacije IDP, PGD, PZI, PID

- pridobivanje soglasij

- celotno vodenje investicij (inženiring, izgradnja, nadzor)

- poskusno obratovanje ter pridobitev uporabnega dovoljenja

- svetovanje investitorjem

- razvoj novih tehnologij

 

 

Prospekt ravnanja z odpadnimi vodami (pdf)

 

     

Haslauer d.o.o., Zabukovica 87, 3302 Griže, Slovenija

Tel: +386 3 714 60 24

E-mail: haslauer@siol.net

   

Home O podjetju Dejavnosti Reference Galerija Splošno Tehnološki sklopi Izjava o zasebnosti